Galerie

Eine Auswahl an Fotos unserer letzten Konzerte …
Schrammelklang Festival 2023
© Stephan Mussil
Kabane 13 & Special Guest: Christian Tesak – Hengl Haselbrunner 25. April 2023
© Stephan Mussil
Kabane 13 & Special Guest: Christian Tesak – Hengl Haselbrunner 17. Mai 2022
© Stephan Mussil
Schrammelklang Festival 2021
© Stephan Mussil
Kabane 13 & Special Guest: Christian Tesak – THEATER am SPITELBERG 2020
© Wolfgang Frank
Kabane 13 – Hengl Haselbrunner 2018
© Stephan Mussil
*
Salon Schräg 21. Oktober 15
© Stephan Mussil
*
Schrammelklang Festival 2015
© Stephan Mussil
*
Kabane 13 / Soyka / Stirner – Hengl Haselbrunner 2015
© Stephan Mussil
*

Schmid Hansl – 2014 

© Stephan Mussil

*